tygielrozmaitosci.pl

Tygielrozmaitości.pl – biznes, praca, lifestyle

jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
Lifestyle

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa kwalifikacyjna to najważniejszy etap w poszukiwaniu wymarzonej pracy. Od sposobu jej przeprowadzenia zależy nie tylko pozyskanie wartościowego pracownika. Rozmowa kwalifikacyjna na odpowiednim poziomie i z zachowaniem określonych reguł to również pośrednia forma budowania wizerunku firmy na rynku. Warto więc zadbać o to, aby odbyła się ona w stosownych warunkach, a pytania zadawane w jej trakcie miały faktycznie za zadanie zdobycie potrzebnej wiedzy o kandydacie do pracy, jego kwalifikacjach, oczekiwaniach i kompetencjach. Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, aby wybrać najlepszego kandydata zachowując jednocześnie najwyższe standardy?

Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Złotą zasadą rozmowy kwalifikacyjnej jest przygotowanie się do niej. Przed umówionym spotkaniem należy skrupulatnie przeanalizować CV kandydata, jego doświadczenie zawodowe, umiejętności i przebieg pracy zawodowej. Warto również przygotować listę pytań pomocniczych, które mogą okazać się kluczowe, aby doprecyzować pewne kwestie, które z oczywistych powodów nie znajdują się w CV.
Ważnym elementem każdej rozmowy kwalifikacyjnej jest zbudowanie odpowiedniej, miłej atmosfery. Z kandydatem należy się przywitać, zaproponować coś do picia i mając na uwadze, że może on być zestresowany, rozluźnić atmosferę rozpoczynając spotkanie od rozmowy na tematy neutralne (pogoda, sport). Obie strony powinny również okazać sobie wzajemny szacunek np. poprzez wyciszenie telefonów komórkowych.
Kolejnym etapem rozmowy kwalifikacyjnej jest krótkie przedstawienie profilu działalności przedsiębiorstwa, jego misji i wizji oraz wszystkich zadań, jakie do potencjalnego kandydata będą przypisane. Tu jest czas i miejsce na doprecyzowanie kwestii wynagrodzenia, narzędzi i czasu pracy.

Pytania i czas dla kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Ważne jest, aby w trakcie rozmowy o pracę dać czas kandydatowi. To bardzo ważne, aby mógł zadać pytania, wyjaśnić nurtujące go kwestie, uściślić pewne rzeczy. Etap ten następuje zaraz po pytaniach do potencjalnego pracownika. W zależności od oferty pracy, wymagań wobec kandydata czy specyfiki branży pytania te każdorazowo będą się różnić, dlatego tak ważne, aby pracodawca (rekruter) do tego zadania dobrze się przygotował.
Na koniec nie wolno zapomnieć o poinformowaniu pracownika o kolejnych etapach rekrutacji (jeśli takie są planowane) lub poinformować kandydata, kiedy i w jakiej formie otrzyma informację o wynikach prowadzonego procesu rekrutacyjnego.