tygielrozmaitosci.pl

Tygielrozmaitości.pl – biznes, praca, lifestyle

cechy dobrego kierownika
Biznes

Jakie są cechy dobrego kierownika?

Kierownik to osoba organizująca i nadzorująca pracę grupy ludzi, która zapewnia ciągłość pracy w firmie.

Zadania kierownika

Osoba będąca na stanowisku kierownika wykonuje następujące zadania:
* zarządzanie pracownikami – nadzoruje pracę zespołu poprzez sprawdzanie, czy pracownicy realizują normy w pracy,
* czuwanie nad produkcją – kierownik ma za zadanie zareagować gdy pracownik opuści miejsce pracy lub gdy nastąpi jakaś awaria,
* przestrzeganie zasad BHP – kierownik dba o przestrzeganie zasad BHP i może nakładać kary w razie ich łamania,
* szkolenie – kierownik odpowiedzialny za przeszkolenie nowych pracowników,
* ocenianie – ocenia on jakość pracy i przyczynia się do dania pracownikowi podwyżki lub awansu,
* układanie harmonogramu prac – rozdziela pracę pomiędzy poszczególnych pracowników,
* motywuje – wprowadza metody, które motywują pracowników do efektywniejszej pracy.

Cechy dobrego kierownika

Aby rzetelnie i dobrze wykonywać swoją pracę kierownik powinien posiadać następujące cechy:
* samodyscyplina – jest to zdolność do robienia rzeczy w określonym czasie bez względu na chęci. Dzięki samodyscyplinie kierownik osiąga sukces,
* opanowanie stresu – kierownik musi umieć radzić sobie w sytuacjach stresowych i być odporny na stres. Powinien umyć skutecznie rozładować stres poza pracą,
* asertywność – to zdolność realizowania celów pod wpływem nacisków otoczenia oraz dbałość o interesy swoje i innych. Dobry kierownik zawsze znajduje kompromis i szuka rozwiązań, które nikogo nie krzywdzą,
* samodzielność – kierownik potrafi rozłożyć zadania do zrobienia i je zrealizować. Umie samodzielnie doprowadzić do realizacji projektu,
* koncentracja – dobry kierownik mimo problemów koncentruje się na osiągnięciu wyznaczonego celu i potrafi wyznaczyć cel dla swoich pracowników,
* charyzma – kierownik potrafi pobudzić zespół do działania i zmotywować go osiągnięcia celu, który jest przez nich pożądany,
* empatia – empatia w pracy kierownika jest ważna, ponieważ musi on wypychać ludzi i nie oceniać ich przy tym. Musi umieć zrozumieć drugiego człowieka i pomoc z problemem,
* umiejętności mediacyjne – kierownik musi umieć zarządzać i stawiać się w każdej sytuacji podczas konfliktu by efektywnie go rozwiązać,
* etyczne zachowanie – kierownik musi odnosić się do pracowników z szacunkiem i gwarantować im zaufanie oraz potrafi zachować tajemnice,
* pewność siebie – osoby pewne siebie często podejmują ryzykowne decyzję i umieją znieść niepowodzenie,
* sumienność – kierownik musi wywiązywać się ze swoich obowiązków i robisz to dokładnie,
* wnikliwość – musi dostrzegać błędy w pracy pracowników i umieć usprawniać ją,
* opanowanie – dobry kierownik potrafi zapanować nad emocjami w każdej sytuacji i kieruje się logiką oraz intelektem.