tygielrozmaitosci.pl

Tygielrozmaitości.pl – biznes, praca, lifestyle

zwolnienie pracownika
Biznes

W jaki sposób można zwolnić pracownika?

Z całą pewnością można stwierdzić, że zwolnienie pracownika, który pracuje w danej firmie nie jest przyjemnym działaniem. Jednak często zdarza się tak, że jest ono z różnych powodów konieczne. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat takiego aspektu, jak zwolnienie pracownika, a także zapoznać się z różnymi rodzajami zwolnień.

Porozumienie stron

Wśród najbardziej popularnych metod rozstawania się z pracownikami z całą pewnością można wymienić tak zwane porozumienie stron, które jest jednym z najbardziej korzystnych sposobów. Porozumienie stron ma szereg zalet, z których korzysta zarówno pracownik, jak i jego pracodawca. W przypadku porozumienia stron pracownik i pracodawca mogą w dowolny sposób ustalić termin zakończenia umowy, co jest bardzo istotne. Porozumienie stron można zastosować praktycznie do każdej zawartej umowy o pracę, dlatego warto zastanowić się w szczególny sposób nad takim rozwiązaniem.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Rozwiązać umowę pomiędzy dwoma stronami można również za wypowiedzeniem. Taką możliwość ma zarówno pracownik, jak i pracodawca. W tym przypadku zastosowanie ma okres wypowiedzenia, który jest zawarty w umowie. Strony umowy nie mogą w dowolny sposób ustalać zakończenia terminu umowy, zgodnie z tym, co jest zawarte w jej zapisach. Czas trwania wypowiedzenia może być zróżnicowany i w dużej mierze zależny jest od czasu trwania danej umowy o pracę. Jednak może trwać od trzech dni do nawet trzech miesięcy.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

Kolejną możliwością z całą pewnością jest wypowiedzenie warunków pracy lub płacy. Sytuacja ta występuje najczęściej w momencie, gdy pracownikowi proponowane są nowe warunki pracy lub płacy i nie zgadza się on na wprowadzone zmiany. W tym przypadku umowa zostaje rozwiązana. Natomiast jeśli pracownik nie złoży żadnego oświadczenia woli to uznaje się, że akceptuje on nowo zaproponowane warunki i w pełni się na nie zgadza.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy z pracownikiem może być również wykonane bez wypowiedzenia, jednak ma to miejsce jedynie w ściśle określonych przypadkach. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może nastąpić zarówno z winy pracownika, jak i pracodawcy. Wśród najczęściej występujących powodów po stronie pracownika można wymienić ciężkie naruszenie pracowniczych obowiązków, a także długotrwałą nieobecność. Natomiast wśród najczęściej występujących powodów po stronie pracodawcy można wymienić szkodliwy wpływ wykonywanych obowiązków na zdrowie pracownika, a także ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, które są świadczone wobec pracownika.