tygielrozmaitosci.pl

Tygielrozmaitości.pl – biznes, praca, lifestyle

faktoring
Biznes

Jak faktoring może pomóc w szybszym rozwoju biznesu?

Faktoring staje się coraz bardziej popularną formą finansowania dla firm. Oferuje bowiem stały dostęp do gotówki i dodatkowych korzyści, które są bezsprzecznie pomocne w zarządzaniu należnościami w przedsiębiorstwie. Może być również doskonałym narzędziem do wprowadzania ulepszeń i rozwoju firmy.

Jakie zatem elementy faktoringu są bezcenne dla rozwoju biznesu? I dlaczego warto z nich korzystać?

Z faktoringiem firma nabiera „wiatru w żagle”

Do rozwoju każdego przedsiębiorstwa niezbędne są stałe elementy takie jak: 

  • ustawiczny dopływ gotówki,
  •  odpowiednie wsparcie wizerunkowe,
  •  szerokie możliwości negocjacyjne, 
  • proste pozyskiwanie klientów
  •  i weryfikacja potencjalnych kontrahentów.

 Rozwiązaniem na wszystkie powyższe aspekty są usługi faktoringu.  

Ponieważ dzięki możliwości ekspresowego pozyskania środków finansowych z wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności przedsiębiorca ma zagwarantowany stały dostęp do gotówki, którą może wykorzystać na dowolny cel. Ponadto wartością dodaną takiego rozwiązania jest fakt, iż w odwrotności do kredytu obrotowego usługa faktoringu nie zaskoczy nieoczekiwanym wzrostem kosztów z uwagi na zmieniający się WIBOR. Dodatkowo środki pozyskane z tego typu finansowania można wykorzystać na dowolny cel. Mogą one zatem służyć między innymi do zatrudnienia nowych pracowników lub do inwestycji rozwijających firmę takich jak:

  •  zakup niezbędnych materiałów
  •  czy nowoczesnego oprogramowania, sprzętu bądź maszyn.  

Ponadto korzystanie z usługi faktoringu wpływa na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa jako rzetelnego partnera terminowo regulującego wszystkie swoje zobowiązania. Jest to ważny element rozwoju firmy, ponieważ umożliwia długofalowe budowanie relacji z klientami i kontrahentami oraz pozwala na pozyskiwanie nowych zleceń.  

Faktoring poprzez uwalnianie gotówki z wystawionych faktur przyczynia się również do zwiększenia możliwości negocjacyjnych przedsiębiorstwa. Ponieważ firma dzięki pozyskanym z faktoringu środkom finansowym ma możliwość natychmiastowej zapłaty za zakupione materiały lub towary. Co w wielu przypadkach pozwala na wynegocjowanie wyższych upustów niosących większe oszczędności. I umożliwiających późniejszą sprzedaż w korzystniejszych cenach.    

Niezaprzeczalnym atutem jest również fakt, że płynność finansowa zagwarantowana przez faktoring pozwala przedsiębiorcom na zwiększenie swojej konkurencyjności. Dzięki możliwości wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. Usługa faktoringu oznacza również zwiększone bezpieczeństwo dzięki możliwości weryfikacji kontrahentów pod kątem ich wypłacalności i terminowości.  

Krótkie podsumowanie

Faktoring jest bezsprzecznie doskonałą alternatywą dla tradycyjnego kredytu. Gwarantuje natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych. I przede wszystkim skraca cykl obrotu gotówką, co w olbrzymim stopniu wpływa na przyspieszenie tempa rozwoju firmy. Ponadto niesie ze sobą szereg usług dodanych, które niesamowicie upraszczają zarządzanie należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa. Warto zatem korzystać „z rzeki korzyści”, jakie daje faktoring. Zwłaszcza że nawiązanie współpracy z firmą faktoringową nie wymaga obecnie nawet wychodzenia z firmy. Ponieważ w wielu przypadkach nawiązanie współpracy może się odbyć drogą online. I z pomocą konsultanta, który wyjaśni wszelkie aspekty związane z faktoringiem i pomoże wybrać najkorzystniejszą formę usługi.