tygielrozmaitosci.pl

Tygielrozmaitości.pl – biznes, praca, lifestyle

urlop na żądanie powody
Lifestyle

Urlop na żądanie

W życiu każdego człowieka zdarzają się niespodziewane sytuacje, które sprawiają, że nie jest w stanie wykonać swojej pracy. Jest to całkowicie zrozumiałe i dlatego w kodeksie pracy znalazł się artykuł mówiący o usprawiedliwieniu takich sytuacji. Chodzi tu konkretnie o urlop na żądanie, czyli artykuł 167 paragraf 2 kodeksu pracy. Kiedy jednak można z tego prawa skorzystać?

Kiedy przysługuje?

Każdy pracujący człowiek był w którymś momencie swojego życia zmuszony wziąć urlop na żądanie Powody są różne. Choroba, zepsuty samochód czy nagła potrzeba wyjazdu to tylko niektóre z nich. Zdarzają się jednak sytuacje niejednoznaczne, kiedy ciężko stwierdzić, czy urlop na żądanie pracownikowi przysługuje. Odpowiedź na to pytanie jest zadziwiająco prosta – zawsze. Pracodawca nie może wymagać od pracownika podania powodu wzięcia urlopu na żądanie. Dlatego też niezależnie od przyczyny, ten jeden dzień wolnego można wziąć.

Kiedy nie przysługuje?

Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych możliwości na nieuzyskanie urlopu. Urlop na żądanie przysługuje każdemu, kto pracuje na umowę o pracę i ma uprawnienia do urlopu wypoczynkowego. Nie jest więc tak kolorowe, jak by mogło się wydawać.

Nie można również wziąć tego typu urlopu wstecz. Oznacza to, że chęć skorzystania z niego należy przekazać pracodawcy najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Co do sposobu przekazania tej informacji pracownicy mają prawie zupełną dowolność. Może to zrobić przy pomocy telefonu, ustnie, wiadomości e-mail, faksem czy listem, choć ta ostatnia możliwość może być kłopotliwa w przypadku, gdy wiadomość wysyłana jest w dniu rozpoczęcia urlopu. Najważniejsze jest, żeby informacja o tym dotarła i została odebrana przez pracodawcę.

Może zdarzyć się jednak, że nawet jeżeli pracownik spełnia wszystkie wymagane kryteria, czyli pracuje na umowę pracę oraz poinformował swojego pracodawcę w odpowiednim czasie, ten może odmówić udzielenia urlopu. Zdarza się to w szczególnych sytuacjach, w kodeksie pracy opisanych jako te, w których przedsiębiorstwo nie jest w stanie kontynuować funkcjonowania bez pracownika zgłaszającego chęć skorzystania z urlopu na żądanie.

Garść informacji

Pracodawcy przeważnie nie sprawiają kłopotów pracownikom przy korzystaniu z przysługującemu im urlopowi na żądanie. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze wszystkich formalności, jakie się z tym wiążą i nie zapominać, że przysługują tylko 4 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wykorzystane mogą być pojedynczo lub razem. To nie ma już żadnego znaczenia.